Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Kultura a sdělovací prostředky / 2021

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
Beskydské divadlo, přísp.org. 504 35 844 000,00 Kč Pokles 33 769 236,00 Kč 3 800 000,00 Kč 11 %
  
Městské kulturní středisko, přísp.org. 501 26 206 000,00 Kč Navýšení 31 009 000,00 Kč 10 061 500,00 Kč 32 %
  
0 0 2 690 000,00 Kč Pokles 2 670 000,00 Kč 801 141,00 Kč 30 %
  
Kultura-ostatní výdaje 1380 1 017 000,00 Kč 1 017 000,00 Kč 8 839,00 Kč 1 %
  
Veřejné podpory-oblast kulturní-celoroční činnost 1121 820 000,00 Kč 820 000,00 Kč 700 000,00 Kč 85 %
  
Památky mimo seznam-kříĽe aj. 3380 341 000,00 Kč 341 000,00 Kč 1 735,30 Kč 1 %
  
Památková péče 2380 332 000,00 Kč 332 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Veřejné podpory-oblast kulturní-jednorázové akce 1122 160 100,00 Kč 160 100,00 Kč 36 100,00 Kč 23 %
  
Městský rozhlas 513 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 98 109,80 Kč 65 %
  
Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 1141 103 500,00 Kč 103 500,00 Kč 103 500,00 Kč 100 %
  
Ostatní záleľitosti kultury-vítání občánků 4380 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Ostatní záleľitosti kultury-dary jubilantům 380 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 31 021,00 Kč 39 %
  
Návątěvnické centrum NJ 1100 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 8 785,56 Kč 22 %
  
Osvětová beseda Straník 502 26 000,00 Kč 26 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Veřejné podpory-oblast volnočasu-jednorázové akce 1142 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 1180 15 000,00 Kč Navýšení 515 000,00 Kč 500 000,00 Kč 97 %
Celkem 67 940 600,00 Kč Navýšení 71 148 836,00 Kč 16 150 731,66 Kč 23 %