Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Kultura a sdělovací prostředky / 2021

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
Městské kulturní středisko, přísp.org. 501 26 206 000,00 Kč Navýšení 31 009 000,00 Kč 10 061 500,00 Kč 32 %
  
Beskydské divadlo, přísp.org. 504 35 844 000,00 Kč Pokles 33 769 236,00 Kč 3 800 000,00 Kč 11 %
  
0 0 2 690 000,00 Kč Pokles 2 670 000,00 Kč 801 141,00 Kč 30 %
  
Veřejné podpory-oblast kulturní-celoroční činnost 1121 820 000,00 Kč 820 000,00 Kč 700 000,00 Kč 85 %
  
Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 1180 15 000,00 Kč Navýšení 515 000,00 Kč 500 000,00 Kč 97 %
  
Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 1141 103 500,00 Kč 103 500,00 Kč 103 500,00 Kč 100 %
  
Městský rozhlas 513 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 98 109,80 Kč 65 %
  
Veřejné podpory-oblast kulturní-jednorázové akce 1122 160 100,00 Kč 160 100,00 Kč 36 100,00 Kč 23 %
  
Ostatní záleľitosti kultury-dary jubilantům 380 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 31 021,00 Kč 39 %
  
Kultura-ostatní výdaje 1380 1 017 000,00 Kč 1 017 000,00 Kč 8 839,00 Kč 1 %
  
Návątěvnické centrum NJ 1100 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 8 785,56 Kč 22 %
  
Památky mimo seznam-kříĽe aj. 3380 341 000,00 Kč 341 000,00 Kč 1 735,30 Kč 1 %
  
Ostatní záleľitosti kultury-vítání občánků 4380 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Osvětová beseda Straník 502 26 000,00 Kč 26 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Památková péče 2380 332 000,00 Kč 332 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Veřejné podpory-oblast volnočasu-jednorázové akce 1142 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 67 940 600,00 Kč Navýšení 71 148 836,00 Kč 16 150 731,66 Kč 23 %