Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Veřejná správa / 2021

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
Odbor organizační 381 141 547 600,00 Kč Pokles 140 929 753,00 Kč 127 936 438,33 Kč 91 %
  
0 0 14 642 900,00 Kč Navýšení 15 373 609,65 Kč 13 845 765,77 Kč 90 %
  
Odbor organizační - úsek informatiky 3381 9 048 400,00 Kč Navýšení 9 614 837,50 Kč 5 408 834,60 Kč 56 %
  
Sociálně právní ochrana dětí-org. 1385 7 869 760,00 Kč Pokles 7 827 738,06 Kč 7 827 738,06 Kč 100 %
  
Odbor bytový ORJ 037 518 2 550 000,00 Kč Pokles 2 100 000,00 Kč 1 578 069,10 Kč 75 %
  
019- OÚZ od r.2006, do r.2005 Odbor SSP-Husova 11 5381 1 165 500,00 Kč Navýšení 2 375 500,00 Kč 1 781 872,95 Kč 75 %
  
Chata Jičínka 4381 533 000,00 Kč Navýšení 833 000,00 Kč 702 284,96 Kč 84 %
  
Odbor organizační-mobily 7381 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 183 178,73 Kč 92 %
  
Členské příspěvky ve svazech a sdruľeních 1010 178 000,00 Kč 178 000,00 Kč 164 057,52 Kč 92 %
  
Organizační odbor-pevná linka 8381 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 33 148,08 Kč 55 %
  
Odbor bytový-přeplatky ze sluľeb ORJ 037 1518 0,00 Kč 0,00 Kč 792 141,12 Kč - - - -
Celkem 177 795 160,00 Kč Navýšení 179 492 438,21 Kč 160 253 529,22 Kč 89 %