Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Veřejná správa / 2021

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
0 0 14 642 900,00 Kč 14 642 900,00 Kč 4 672 879,85 Kč 32 %
  
019- OÚZ od r.2006, do r.2005 Odbor SSP-Husova 11 5381 1 165 500,00 Kč 1 165 500,00 Kč 299 949,00 Kč 26 %
  
Členské příspěvky ve svazech a sdruľeních 1010 178 000,00 Kč 178 000,00 Kč 105 907,52 Kč 59 %
  
Chata Jičínka 4381 533 000,00 Kč 533 000,00 Kč 95 361,90 Kč 18 %
  
Odbor bytový ORJ 037 518 2 550 000,00 Kč 2 550 000,00 Kč 18 515,00 Kč 1 %
  
Odbor organizační 381 141 547 600,00 Kč Pokles 140 657 600,00 Kč 36 094 095,09 Kč 26 %
  
Odbor organizační - úsek informatiky 3381 9 048 400,00 Kč Navýšení 9 614 837,50 Kč 852 986,17 Kč 9 %
  
Odbor organizační-mobily 7381 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 54 369,07 Kč 27 %
  
Organizační odbor-pevná linka 8381 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 11 300,57 Kč 19 %
  
Sociálně právní ochrana dětí-org. 1385 7 869 760,00 Kč 7 869 760,00 Kč 2 258 638,75 Kč 29 %
Celkem 177 795 160,00 Kč Pokles 177 471 597,50 Kč 44 464 002,92 Kč 25 %