Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Veřejná správa / 2021

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
Odbor organizační 381 141 547 600,00 Kč Pokles 140 657 600,00 Kč 36 094 095,09 Kč 26 %
  
0 0 14 642 900,00 Kč 14 642 900,00 Kč 4 672 879,85 Kč 32 %
  
Odbor organizační - úsek informatiky 3381 9 048 400,00 Kč Navýšení 9 614 837,50 Kč 852 986,17 Kč 9 %
  
Sociálně právní ochrana dětí-org. 1385 7 869 760,00 Kč 7 869 760,00 Kč 2 258 638,75 Kč 29 %
  
Odbor bytový ORJ 037 518 2 550 000,00 Kč 2 550 000,00 Kč 18 515,00 Kč 1 %
  
019- OÚZ od r.2006, do r.2005 Odbor SSP-Husova 11 5381 1 165 500,00 Kč 1 165 500,00 Kč 299 949,00 Kč 26 %
  
Chata Jičínka 4381 533 000,00 Kč 533 000,00 Kč 95 361,90 Kč 18 %
  
Odbor organizační-mobily 7381 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 54 369,07 Kč 27 %
  
Členské příspěvky ve svazech a sdruľeních 1010 178 000,00 Kč 178 000,00 Kč 105 907,52 Kč 59 %
  
Organizační odbor-pevná linka 8381 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 11 300,57 Kč 19 %
Celkem 177 795 160,00 Kč Pokles 177 471 597,50 Kč 44 464 002,92 Kč 25 %