Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Zdravotnictví / 2021

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
Veřejné podpory-oblast sociální-dle zák.o soc.sluľ 1113 0,00 Kč 0,00 Kč 120 000,00 Kč - - - -
  
Veřejné podpory-oblast sociální-dom.hospic.péče 1115 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 100 %