Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Civilní připravenost na krizové stavy / 2021

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
0 0 169 000,00 Kč 169 000,00 Kč 98 384,08 Kč 58 %
  
Civilní nouzové hospodářství-činnost 250 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 273 589,18 Kč 91 %
  
Správa v oblasti krizového řízení 251 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 1180 0,00 Kč Navýšení 140 000,00 Kč 140 000,00 Kč 100 %
Celkem 474 000,00 Kč Navýšení 614 000,00 Kč 511 973,26 Kč 83 %