Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Civilní připravenost na krizové stavy / 2021

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
0 0 169 000,00 Kč 169 000,00 Kč 40 076,41 Kč 24 %
  
Civilní nouzové hospodářství-činnost 250 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 137 787,00 Kč 46 %
  
Správa v oblasti krizového řízení 251 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 474 000,00 Kč 474 000,00 Kč 177 863,41 Kč 38 %