Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Tělovýchova a zájmová činnost / 2021

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
Bazén NJ 515 25 637 000,00 Kč Pokles 22 895 000,00 Kč 8 391 600,00 Kč 37 %
  
Odbor majetku a investic ORJ 139, 141 382 1 530 000,00 Kč 1 530 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Skatepark ve sport.areálu U Stadionu 5456 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 517 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Tělovýchovná činnost 410 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Tenisová hala B.Martinů 5457 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 1180 0,00 Kč Navýšení 560 469,00 Kč 560 469,00 Kč 100 %
  
Veřejné podpory-oblast kulturní-celoroční činnost 1121 56 000,00 Kč 56 000,00 Kč 56 000,00 Kč 100 %
  
Veřejné podpory-oblast sociální-jednorázové akce 1112 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 1141 549 900,00 Kč 549 900,00 Kč 481 900,00 Kč 88 %
  
Veřejné podpory-oblast volnočasu-jednorázové akce 1142 49 000,00 Kč 49 000,00 Kč 22 500,00 Kč 46 %
  
Veřejné podpory-sport-děti a mládeľ do20 let 1132 5 469 340,00 Kč 5 469 340,00 Kč 4 995 740,00 Kč 91 %
  
Veřejné podpory-sport-jednorázové akce 1133 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 27 000,00 Kč 68 %
  
Veřejné podpory-sport-provoz,údrľba,opr.sportoviąt 1134 6 500 000,00 Kč 6 500 000,00 Kč 2 768 000,00 Kč 43 %
  
Veřejné podpory-sport-sportovci nad 20 let 1131 3 029 270,00 Kč 3 029 270,00 Kč 2 483 270,00 Kč 82 %
  
Zimní stadion NJ 522 12 834 000,00 Kč Pokles 10 084 000,00 Kč 2 414 520,45 Kč 24 %
Celkem 58 640 510,00 Kč Pokles 53 708 979,00 Kč 22 200 999,45 Kč 41 %