Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Tělovýchova a zájmová činnost / 2021

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
Bazén NJ 515 25 637 000,00 Kč Pokles 22 895 000,00 Kč 22 006 600,00 Kč 96 %
  
Odbor majetku a investic ORJ 139, 141 382 1 530 000,00 Kč Pokles 1 230 459,00 Kč 692 592,87 Kč 56 %
  
Skatepark ve sport.areálu U Stadionu 5456 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 517 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 100 %
  
Tělovýchovná činnost 410 80 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
  
Tenisová hala B.Martinů 5457 2 000 000,00 Kč Pokles 146 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 1180 0,00 Kč Navýšení 689 469,00 Kč 689 469,00 Kč 100 %
  
Veřejné podpory-oblast kulturní-celoroční činnost 1121 56 000,00 Kč 56 000,00 Kč 56 000,00 Kč 100 %
  
Veřejné podpory-oblast sociální-jednorázové akce 1112 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 100 %
  
Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 1141 549 900,00 Kč 549 900,00 Kč 540 900,00 Kč 98 %
  
Veřejné podpory-oblast volnočasu-jednorázové akce 1142 49 000,00 Kč 49 000,00 Kč 7 500,00 Kč 15 %
  
Veřejné podpory-sport-děti a mládeľ do20 let 1132 5 469 340,00 Kč 5 469 340,00 Kč 5 469 340,00 Kč 100 %
  
Veřejné podpory-sport-jednorázové akce 1133 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 22 000,00 Kč 55 %
  
Veřejné podpory-sport-provoz,údrľba,opr.sportoviąt 1134 6 500 000,00 Kč 6 500 000,00 Kč 6 500 000,00 Kč 100 %
  
Veřejné podpory-sport-sportovci nad 20 let 1131 3 029 270,00 Kč 3 029 270,00 Kč 2 978 570,00 Kč 98 %
  
Zimní stadion NJ 522 12 834 000,00 Kč Pokles 7 165 382,27 Kč 6 288 425,37 Kč 88 %
Celkem 58 640 510,00 Kč Pokles 48 685 820,27 Kč 45 617 397,24 Kč 94 %