Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Bydlení, komunální služby, územní rozvoj / 2021

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
0 0 8 283 000,00 Kč Navýšení 8 285 222,00 Kč 191 230,40 Kč 2 %
  
Dalkia 516 15 850 000,00 Kč Pokles 5 800 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Dům sester 7518 65 854 000,00 Kč Navýšení 80 352 460,00 Kč 152 460,00 Kč 0 %
  
Hotel Praha-odbor bytový 2518 1 220 000,00 Kč Pokles 620 000,00 Kč 43 181,58 Kč 7 %
  
Hotel Praha-přístavba (kult.centrum)-odbor bytový 5518 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Huckelovy vily 8518 2 230 000,00 Kč 2 230 000,00 Kč 9 738,66 Kč 0 %
  
Inľenýrské sítě Za ©kolou-obnova 539 41 000 000,00 Kč 41 000 000,00 Kč 150 000,00 Kč 0 %
  
Odbor bytový ORJ 037 518 94 282 000,00 Kč Pokles 87 232 000,00 Kč 15 002 661,79 Kč 17 %
  
Odbor bytový-přeplatky ze sluľeb ORJ 037 1518 0,00 Kč 0,00 Kč 14 520,00 Kč - - - -
  
Odbor majetku a investic ORJ 139, 141 382 6 308 788,33 Kč 6 308 788,33 Kč 258 047,92 Kč 4 %
  
Odbor správy majetku-ostatní ORJ 120 92 2 134 000,00 Kč 2 134 000,00 Kč 1 044 124,00 Kč 49 %
  
Odbor správy majetku-věcná břemena 2 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Odbor územního plánování a stavebního řádu 2388 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Oddělení rozvoje a strateg.plánování 1388 6 445 000,00 Kč Pokles 5 745 000,00 Kč 351 371,00 Kč 6 %
  
Odvodnění Kryté stání Loučka 6389 7 800 000,00 Kč 7 800 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Oplocení vč.ochranné bariéry ©koly ľivota,Besk.PD 5424 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Revitalizace Na Lani 212 3701 0,00 Kč 0,00 Kč 8 470,00 Kč - - - -
  
Revitalizace Zborovská 400/11 3702 0,00 Kč 0,00 Kč 7 139,00 Kč - - - -
  
Roząíření průmyslové zóny 538 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Sníľení en.. náročnostiI VO NJ-Efekt 2021 5435 6 600 000,00 Kč Pokles 5 600 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 517 9 779 000,00 Kč Pokles 9 727 594,03 Kč 3 521 731,03 Kč 36 %
  
Úprava Smetanových sadů 5369 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
VO ©tefánikova 5359 1 400 000,00 Kč 1 400 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
VO K Archivu 6383 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 6 050,00 Kč 12 %
  
VO Loučka - Křenová, Jičínská, Za Potokem 5367 1 200 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč 418 743,05 Kč 35 %
  
VO Smetanovy sady, Skalky 5364 1 466 000,00 Kč 1 466 000,00 Kč 65 945,00 Kč 4 %
Celkem 274 861 788,33 Kč Pokles 269 911 064,36 Kč 21 245 413,43 Kč 8 %