Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Bydlení, komunální služby, územní rozvoj / 2021

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
Odbor bytový ORJ 037 518 94 282 000,00 Kč Pokles 87 232 000,00 Kč 15 002 661,79 Kč 17 %
  
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 517 9 779 000,00 Kč Pokles 9 727 594,03 Kč 3 521 731,03 Kč 36 %
  
Odbor správy majetku-ostatní ORJ 120 92 2 134 000,00 Kč 2 134 000,00 Kč 1 044 124,00 Kč 49 %
  
VO Loučka - Křenová, Jičínská, Za Potokem 5367 1 200 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč 418 743,05 Kč 35 %
  
Oddělení rozvoje a strateg.plánování 1388 6 445 000,00 Kč Pokles 5 745 000,00 Kč 351 371,00 Kč 6 %
  
Odbor majetku a investic ORJ 139, 141 382 6 308 788,33 Kč 6 308 788,33 Kč 258 047,92 Kč 4 %
  
0 0 8 283 000,00 Kč Navýšení 8 285 222,00 Kč 191 230,40 Kč 2 %
  
Dům sester 7518 65 854 000,00 Kč Navýšení 80 352 460,00 Kč 152 460,00 Kč 0 %
  
Inľenýrské sítě Za ©kolou-obnova 539 41 000 000,00 Kč 41 000 000,00 Kč 150 000,00 Kč 0 %
  
VO Smetanovy sady, Skalky 5364 1 466 000,00 Kč 1 466 000,00 Kč 65 945,00 Kč 4 %
  
Hotel Praha-odbor bytový 2518 1 220 000,00 Kč Pokles 620 000,00 Kč 43 181,58 Kč 7 %
  
Odbor bytový-přeplatky ze sluľeb ORJ 037 1518 0,00 Kč 0,00 Kč 14 520,00 Kč - - - -
  
Huckelovy vily 8518 2 230 000,00 Kč 2 230 000,00 Kč 9 738,66 Kč 0 %
  
Revitalizace Na Lani 212 3701 0,00 Kč 0,00 Kč 8 470,00 Kč - - - -
  
Revitalizace Zborovská 400/11 3702 0,00 Kč 0,00 Kč 7 139,00 Kč - - - -
  
VO K Archivu 6383 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 6 050,00 Kč 12 %
  
Dalkia 516 15 850 000,00 Kč Pokles 5 800 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Hotel Praha-přístavba (kult.centrum)-odbor bytový 5518 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Odbor správy majetku-věcná břemena 2 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Odbor územního plánování a stavebního řádu 2388 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Odvodnění Kryté stání Loučka 6389 7 800 000,00 Kč 7 800 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Oplocení vč.ochranné bariéry ©koly ľivota,Besk.PD 5424 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Roząíření průmyslové zóny 538 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Sníľení en.. náročnostiI VO NJ-Efekt 2021 5435 6 600 000,00 Kč Pokles 5 600 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Úprava Smetanových sadů 5369 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
VO ©tefánikova 5359 1 400 000,00 Kč 1 400 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 274 861 788,33 Kč Pokles 269 911 064,36 Kč 21 245 413,43 Kč 8 %