Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Bydlení, komunální služby, územní rozvoj / 2021

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
Odbor bytový ORJ 037 518 94 282 000,00 Kč Pokles 64 076 936,00 Kč 51 746 209,91 Kč 81 %
  
Inľenýrské sítě Za ©kolou-obnova 539 41 000 000,00 Kč Pokles 17 500 000,00 Kč 17 457 027,01 Kč 100 %
  
Dům sester 7518 65 854 000,00 Kč Navýšení 66 752 460,00 Kč 12 245 271,37 Kč 18 %
  
Revitalizace Zborovská 400/11 3702 0,00 Kč Navýšení 12 600 000,00 Kč 11 811 973,07 Kč 94 %
  
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 517 9 779 000,00 Kč Pokles 8 277 904,03 Kč 8 277 904,03 Kč 100 %
  
0 0 8 283 000,00 Kč Navýšení 8 397 118,00 Kč 8 273 593,40 Kč 99 %
  
Odvodnění Kryté stání Loučka 6389 7 800 000,00 Kč Navýšení 11 000 000,00 Kč 7 904 427,59 Kč 72 %
  
Revitalizace Na Lani 212 3701 0,00 Kč Navýšení 7 600 000,00 Kč 4 394 309,10 Kč 58 %
  
Odbor majetku a investic ORJ 139, 141 382 6 308 788,33 Kč Navýšení 6 583 329,33 Kč 4 079 732,43 Kč 62 %
  
Dalkia 516 15 850 000,00 Kč Pokles 4 732 000,80 Kč 3 904 648,80 Kč 83 %
  
En.. úspory kotelna Trlicova NJ 5438 0,00 Kč Navýšení 2 267 999,20 Kč 2 267 999,20 Kč 100 %
  
Oddělení rozvoje a strateg.plánování 1388 6 445 000,00 Kč Pokles 4 095 000,00 Kč 1 869 803,98 Kč 46 %
  
Odbor správy majetku-ostatní ORJ 120 92 2 134 000,00 Kč 2 134 000,00 Kč 1 588 266,00 Kč 74 %
  
VO Loučka - Křenová, Jičínská, Za Potokem 5367 1 200 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč 1 062 042,02 Kč 89 %
  
VO ©tefánikova 5359 1 400 000,00 Kč Pokles 1 340 000,00 Kč 687 759,99 Kč 51 %
  
Hotel Praha-odbor bytový 2518 1 220 000,00 Kč Pokles 620 000,00 Kč 267 032,46 Kč 43 %
  
Huckelovy vily 8518 2 230 000,00 Kč 2 230 000,00 Kč 207 402,38 Kč 9 %
  
Sníľení en.. náročnostiI VO NJ-Efekt 2021 5435 6 600 000,00 Kč Pokles 3 600 000,00 Kč 122 114,00 Kč 3 %
  
Odbor územního plánování a stavebního řádu 2388 350 000,00 Kč Pokles 300 000,00 Kč 96 800,00 Kč 32 %
  
VO Smetanovy sady, Skalky 5364 1 466 000,00 Kč 1 466 000,00 Kč 65 945,00 Kč 4 %
  
6390 6390 0,00 Kč Navýšení 60 000,00 Kč 28 755,81 Kč 48 %
  
Odbor bytový-přeplatky ze sluľeb ORJ 037 1518 0,00 Kč Navýšení 21 780,00 Kč 21 780,00 Kč 100 %
  
VO K Archivu 6383 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 6 050,00 Kč 12 %
  
Hotel Praha-přístavba (kult.centrum)-odbor bytový 5518 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Odbor správy majetku-věcná břemena 2 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Oplocení vč.ochranné bariéry ©koly ľivota,Besk.PD 5424 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Roząíření průmyslové zóny 538 1 500 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
  
Úprava Smetanových sadů 5369 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 274 861 788,33 Kč Pokles 228 014 527,36 Kč 138 386 847,55 Kč 61 %