Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo / 2021

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
Veřejné podpory-oblast sociální-celoroční činnost 1111 53 000,00 Kč 53 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Veřejné podpory-oblast sociální-jednorázové akce 1112 127 300,00 Kč 127 300,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Veřejné podpory-podpora dobrovolnictví dle zák. 1116 190 000,00 Kč 190 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 370 300,00 Kč 370 300,00 Kč 0,00 Kč 0 %