Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Všeobecná pokladní správa / 2021

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
0 0 28 670 000,00 Kč Navýšení 31 181 898,78 Kč 22 256 380,99 Kč 71 %
  
Členské příspěvky ve svazech a sdruľeních 1010 127 000,00 Kč 127 000,00 Kč 49 194,00 Kč 39 %
  
Návątěvnické centrum NJ 1100 515 000,00 Kč 515 000,00 Kč 2 010,25 Kč 0 %
  
Odbor bytový ORJ 037 518 0,00 Kč 0,00 Kč 15 177,00 Kč - - - -
  
Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 1180 339 390,00 Kč Pokles 249 390,00 Kč 5 000,00 Kč 2 %
  
Veřejné podpory-oblast kulturní-celoroční činnost 1121 17 000,00 Kč 17 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Veřejné podpory-oblast kulturní-jednorázové akce 1122 136 900,00 Kč 136 900,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Veřejné podpory-oblast sociální-celoroční činnost 1111 67 400,00 Kč 67 400,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Veřejné podpory-oblast sociální-dle zák.o soc.sluľ 1113 192 088,00 Kč 192 088,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Veřejné podpory-oblast sociální-dom.hospic.péče 1115 178 000,00 Kč 178 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Veřejné podpory-oblast sociální-jednorázové akce 1112 26 700,00 Kč 26 700,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Veřejné podpory-podpora dobrovolnictví dle zák. 1116 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 30 329 478,00 Kč Navýšení 32 751 376,78 Kč 22 327 762,24 Kč 68 %