Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Ostatní / 2021

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
Odbor územního plánování a stavebního řádu 2388 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %