Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Vodní hospodářství / 2021

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
0 0 249 308,62 Kč 249 308,62 Kč 62 558,47 Kč 25 %
  
Jednotná kanalizace Příčná-®ilina 5434 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Kanalizace ®ilina Okruľní 8387 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Kanalizace ul.Trlicova 9387 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Odbor Ľivotního prostředí 375 370 000,00 Kč 370 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Oddělení rozvoje a strateg.plánování 1388 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Odvodnění lok.Loučka,Na Lani(cyklostezka 5429 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Vodní hospodářství - ORJ 102 387 1 985 000,00 Kč 1 985 000,00 Kč 138 115,76 Kč 7 %
  
Vodovod ®ilina Pstruľí potok-®ivotice 5387 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Vodovod Bludovice-Záhumení 6387 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Vodovod Loučka, Císařská 4387 4 800 000,00 Kč 4 800 000,00 Kč 2 420,00 Kč 0 %
Celkem 8 284 308,62 Kč 8 284 308,62 Kč 203 094,23 Kč 2 %