Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Lesní hospodářství / 2021

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
Odbor Ľivotního prostředí 375 756 000,00 Kč Navýšení 800 100,00 Kč 394 366,82 Kč 49 %
Celkem 756 000,00 Kč Navýšení 800 100,00 Kč 394 366,82 Kč 49 %