Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Lesní hospodářství / 2021

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
Odbor Ľivotního prostředí 375 756 000,00 Kč 756 000,00 Kč 93 091,66 Kč 12 %
Celkem 756 000,00 Kč 756 000,00 Kč 93 091,66 Kč 12 %