Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Životní prostředí / 2021

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
Odbor Ľivotního prostředí 375 6 682 000,00 Kč 6 682 000,00 Kč 90 971,00 Kč 1 %
  
Oddělení rozvoje a strateg.plánování 1388 172 500,00 Kč 172 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 517 50 675 000,00 Kč 50 675 000,00 Kč 17 130 735,00 Kč 34 %
  
Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 1180 0,00 Kč Navýšení 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 100 %
Celkem 57 529 500,00 Kč Navýšení 57 619 500,00 Kč 17 311 706,00 Kč 30 %