Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Doprava / 2021

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
0 0 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 10 150,00 Kč 9 %
  
Autobusová zastávka Straník p.č. 191/45 5455 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Cykloboxy 5371 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Cyklostezka Nový Jičín-Hostaąovice 2386 8 650 000,00 Kč 8 650 000,00 Kč 570 103,00 Kč 7 %
  
Čer»ák III. etapa 5370 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Dodavatelé-DUZP do 2012,Baby-Senior taxi od 2018 5555 726 000,00 Kč 726 000,00 Kč 242 000,00 Kč 33 %
  
Chodník a opěrná zeď Revoluční 5375 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 48 000,00 Kč 96 %
  
Chodník k aut.zastávce Bocheta PD 5417 160 500,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
  
Chodník podél sil.I/57 Bludovice 5431 1 500 000,00 Kč Pokles 1 121 308,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Komunikace Potoční (®ilina)PD 5414 1 400 000,00 Kč 1 400 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Komunikace-propoj.Hoblíkova-®iľkova 5440 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Kontejnerová stání 7385 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Laudonovo nádvoří 2384 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Lávka Novosady 5433 650 000,00 Kč 650 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Most Bludovice č.p.105 8386 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Most Loučka V Kútě 9386 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Most Straník u č.p.86 5390 170 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
  
Most u Laposu, Dolní Brána 5428 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Odbor dopravy 384 7 038 417,00 Kč Pokles 6 888 417,00 Kč 2 317 880,50 Kč 34 %
  
Odstavné plochy Dlouhá 5406 1 200 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Parkovací stání Dlouhá,byt.domy č.42-48 5446 100 000,00 Kč Navýšení 108 029,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Parkovací stání Revoluční p.č.673/13 5449 100 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
  
Parkoviątě B.Martinů-krátkodobé stání 5421 550 000,00 Kč 550 000,00 Kč 4 000,00 Kč 1 %
  
Parkoviątě Budovatelů,byt.domy č.5,7,9 5445 100 000,00 Kč Navýšení 195 430,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Parkoviątě Dlouhá 8-14 PD 2.etapa 5419 5 400 000,00 Kč 5 400 000,00 Kč 6 050,00 Kč 0 %
  
Parkoviątě Dlouhá(vým.stan.-byt.dům č.40 5447 100 000,00 Kč Navýšení 180 396,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Parkoviątě Hoblíkova 5444 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Parkoviątě Luční p.č.218/9 5448 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 40 485,00 Kč 27 %
  
Parkoviątě Restaurace Na Skalkách 8384 130 000,00 Kč 130 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Parkoviątě Smetanovy sady,byt.domy č.20, 5450 100 000,00 Kč Navýšení 132 035,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Parkoviątě Vančurova 2-10 PD 5420 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Prodlouľení tur. trasy u Čer»áku 5372 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Přechod pro chodce před SVČ Fokus, K nemocnici 5432 650 000,00 Kč 650 000,00 Kč 22 919,82 Kč 4 %
  
Příjezdová komunikace do areálu ČSAD 5376 2 300 000,00 Kč 2 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Regenerace pan.sídliątě Nerudova 5451 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Rekonstrukce komun.Straník-Kojetín 5442 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Rondel gen.Hlaďo-K Nemocnici 4385 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Roząíření MK Kojetín 5379 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Spol.stezka pro chodce a cykl.Rybníčky 5443 500 000,00 Kč Navýšení 662 802,00 Kč 4 200,00 Kč 1 %
  
Stacionární místo pro radar 9388 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 517 24 100 000,00 Kč 24 100 000,00 Kč 9 333 335,00 Kč 39 %
  
Úprava zpev.plochy podél I./57 Revoluční 5458 0,00 Kč Navýšení 82 280,00 Kč 82 280,00 Kč 100 %
  
Výstavba a opravy míst.komunikací - ORJ 110, 610 386 11 400 000,00 Kč Pokles 11 317 720,00 Kč 231 419,00 Kč 2 %
  
Zábradlí a most pod gymnáziem 5391 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Zpevněné plochy a mobiliář Tyrąova 5452 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 73 384 917,00 Kč Pokles 72 804 417,00 Kč 12 912 822,32 Kč 18 %