Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch / 2021

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
0 0 950 000,00 Kč Pokles 140 000,00 Kč 80 000,00 Kč 57 %
  
COVID 19-fin.dar 1199 0,00 Kč Navýšení 2 000 000,00 Kč 1 981 967,00 Kč 99 %
  
Návątěvnické centrum NJ 1100 9 563 956,00 Kč 9 563 956,00 Kč 2 146 522,41 Kč 22 %
  
Návątěvnické centrum NJ-pevná linka 8000 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 2 153,80 Kč 22 %
  
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 517 624 000,00 Kč 624 000,00 Kč 45 097,04 Kč 7 %
Celkem 11 147 956,00 Kč Navýšení 12 337 956,00 Kč 4 255 740,25 Kč 34 %